Oxilogica

Wat voor NASA het Mission Control Center in Houston is, wil Oxilion zijn voor jou. Het ‘ground control team’ dat dag en nacht bezig is om te zorgen dat de techniek klopt en de systemen lopen. Zodat jij de handen vrij hebt om de ruimte tegemoet te gaan.

Of we nu de website van een enthousiaste hobbyist ondersteunen of complexe bedrijfsprocessen van grote organisaties die met gevoelige informatie werken; onze taak is om te zorgen dat het werkt en dat je er als klant geen zorgen over hebt. En om bij oneffenheden (‘Houston, we have a problem’) snel, prettig en effectief te handelen. Zodat niets jouw ambitie in de weg staat.

Sinds onze eigen lancering begin deze eeuw hebben we een aantal uitgangspunten opgesteld. Inmiddels zijn het voor ons beproefde richtlijnen. Spreek ons er maar op aan, daar zijn we voor.

1. Mensen

  • Ons succes zit niet in onze ideeën, producten of diensten, maar ligt te wachten bij onze klanten. Klantgerichtheid is een vanzelfsprekendheid.
  • De oplossing zit nooit in ‘het systeem’, maar in de medewerkers. Daar huist onze kennis en kunde. De motivatie om pas naar huis te gaan als het probleem is opgelost. Oxilionen floreren in een open en ambitieus werkklimaat.
  • Klanttevredenheid bereik je door te doen wat je klant hoopt, op het moment dat hij het hoopt, met het resultaat waarop hij hoopt.

2. Mentaliteit

  • Ons werk is veelal onzichtbaar en onhoorbaar. We zijn nuchter genoeg om met dat gegeven prima te kunnen leven. Laat ons maar de ‘ground control’ voor onze rekening nemen. En vanaf onze plek meegenieten van de successen van onze klanten.
  • De IT was ooit misschien een speeltuin voor alleen nerds, maar is vandaag de ruggengraat van de economie, de poort naar de toekomst. Bij Oxilion gedragen we ons daar naar.

3. Materialen

  • Slimme technieken moet je slim toepassen.
  • Hardware moet ook ‘hard’ zijn: wij werken met de beste, meest robuuste kwaliteit, ook wanneer daar een extra prijskaartje aan hangt voor onszelf en onze klanten.