Google Page Speed Online

Een tool die analyseert hoe snel een webpagina is en welke handelingen je kan verrichten om dit te verbeteren. Dat is de tool van Google, Page Speed Online.

Hoe werkt het?
Om te beginnen geef je de URL op van de webpagina die je wilt analyseren. Zodra de tool klaar is met de analyse kom je automatisch in een overview waar als eerste een overallspeed van die webpagina wordt aangegeven voor desktopbrowsers. Des te hoger je scoort (op een schaal van 1-100) des te minder er te verbeteren valt. Nieuw in de tool is het mobile report, dat de optimalisatie mogelijkheden aangeeft op het gebied van pagina’s die voor mobiele apparaten ontwikkelt is. In zowel de desktop als mobile overview krijg je een aantal suggesties te zien wat de snelheid van je pagina bevorderen. Deze suggesties worden weergegeven in verschillen prioriteiten:

  • High priority, deze suggesties hebben de grootste invloed op de snelheid van de pagina.
  • Medium priority, deze suggesties hebben een iets kleinere invloed op de snelheid van de pagina of evenveel als de high priority. Echter is er meer tijd benodigd om deze suggesties toe te passen.
  • Low priority, deze suggesties hebben de kleinste invloed op de snelheid van de pagina en wordt aangeraden pas mee te beginnen als je de suggesties met een hogere prioriteit toegepast hebt.

Als laatste wordt aangegeven welke handelingen al gedaan zijn die invloed hebben op de snelheid van de pagina. Hiermee hoef je niets te doen maar is altijd leuk om te zien.

De initiële release van deze tool was op 6/4/2009 en nu is er een nieuwe upgrade. Zoals hierboven vermeld is de mogelijkheid om een mobile report op te vragen een van de toevoegingen in deze laatste upgrade. Page Speed Online als extensie voor de Google Chrome browser is de andere toevoeging in deze upgrade.

Werk jij al met deze tool?