Ontwikkelen bij Oxilion

Regelmatig vinden er ontwikkelingen plaats bij Oxilion. Niet alleen zichtbaar in de producten en infrastructuur, maar zeker ook op de achtergrond. Zo zijn we op dit moment bezig met het ontwikkelen van onze website en backoffice. Hierbij wordt de Scrum methode gebruikt.

De ontwikkelaars, Lucas, Yvo, Kris en Ewoud draaien als zelfstandig ontwikkelteam en bedienen daarbij alle afdelingen binnen Oxilion, maar – niet onbelangrijk – ook daarbuiten: als gebruiker van Mijn Oxilion, het Virtual Datacenter en alle diensten die daaraan gekoppeld zijn, spelen zij een hele grote rol.

Via de Scrum methode wordt er in vaste perioden gewerkt aan projecten. Binnen deze periode wordt vooraf een inschatting gemaakt van de hoeveelheid werk die vervolgens gekoppeld wordt aan een periode, een sprint genoemd. Deze periode is bij Oxilion gebruikelijk drie weken. Aan het einde van sprint wordt binnen Oxilion een demo gegeven van alle ontwikkelde projecten. Na de terugkoppeling en laatste acceptatie tests wordt het project dan opgeleverd. Deze methode zorgt ervoor, dat projectonderdelen binnen een afzienbare tijd worden uitgevoerd en opgeleverd.

Parallel aan de sprint wordt iedere week een schatting gedaan van nieuwe zaken die binnen komen: denk aan suggesties van klanten, nieuwe gewenste functionaliteit en projecten die vanuit het beleid zijn vastgesteld. Naast de inschatting wordt een prioriteit toegekend aan een project, zodat de focus op de juiste zaken blijft. Dit samen zorgt voor een korte ontwikkelingsperioden en een continue focus op prioriteit van de te ontwikkelen zaken.