Knowledge

Hoe goed onze infrastructuur ook is ingericht, zonder onze mensen zou Oxilion niet Oxilion zijn. Kennis en kunde; daar draait het om. Maar wat betekent dat concreet?

Kennisdeling

 • Interne kennissessies
 • Externe kennisdeling (zie onze blog)
 • Maandelijkse Lunch & Learns
 • Samenwerking met onze partners

Certificering

 • VWware Certified Professional
 • Dell Equallogic Storage Professional
 • Cisco Certified Network Associate
 • Senior Engineer for Jelastic PaaI

Heldere afspraken & SLA’s

 • Gewoon duidelijke en leesbare taal
 • Aangepast op jouw situatie
 • Geen juridisch getouwtrek
 • Engineers mee op pad om kennis te delen

Deelnemer DHPA

 • Continue verbeteren van informatiebeveiliging
 • Bestrijding van cybercrime
 • Code of conduct voor betrouwbaarheid en veiligheid
 • Gedragscode Notice en Takedown (download formulier)