Disclaimer

De informatie verzonden per e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking aan derden is niet toegestaan. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. U wordt verzocht bij onjuiste adressering de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Op alle door Oxilion aangeboden producten en diensten gelden onze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede en worden u op verzoek en bij opdrachtbevestiging toegezonden. Behoudens een eventuele door onze aansprakelijkheidsassuradeuren erkende schadevergoeding is onze aansprakelijkheid beperkt tot vervanging, opnieuw uitvoeren of verrekening van de overeenkomst c.q. de verschuldigde bedragen.