Wat kan ik doen tegen Spam?

Naast de inspanningen van Oxilion tegen spam kun je, als gebruiker van hosting, ook zelf een aantal zaken ondernemen om de ontvangst en onbewuste verzending van spam tegen te gaan:

  • Maak altijd gebruik van de meest recente software voor site-elementen zoals: fora, fotoboeken, gastenboeken en reactie-formulieren. Het bijhouden van updates kan veel schelen in mogelijke inbreuken op jouw website en daarmee het verzenden van spam.
  • Maak geen gebruik van de „catch-all” functie van de mail. Deze functie vangt email op, die niet gericht is aan één van de gedefinieerde mailboxen. Vaak komt op niet gedefinieerde mailadressen, zoals zomaarwatletters@uwdomein.nl, enkel spam binnen. Het deactiveren van deze optie zal veel spam tegenhouden. Oxilion heeft dat standaard ingesteld.
  • Gebruik bij postings op een forum of in nieuwsgroepen een adres dat niet bestaat, zoals naam@ongeldig.www.oxilion.nl of naam@oxilion.nl.ongeldig. Spam-robots die het internet afzoeken naar mail-adressen, zullen dan jouw mailadres niet kunnen misbruiken voor ontvangst van spam.
  • Vermeld op je website jouw mailadres in de vorm van een afbeelding, in plaats van tekst, dit is ook om spam-robots die mailadressen verzamelen niet de mogelijkheid te geven om jouw mailadres te lezen.
  • Stuur geen antwoord op spam. De spammer kan hieruit afleiden dat je jouw e-mail leest en dat maakt jouw e-mailadres nog waardevoller om opnieuw te spammen of zelfs te verkopen.
Terug naar kennisbank