Wat kan ik met een .htaccess bestand?

Een .htaccess-bestand is een simpel tekstbestand waarmee je dingen kunt uitvoeren en sommige (server-)instellingen kunt wijzigen of omzeilen. Veel gebruikte vormen hiervan zijn mod_rewrite en errordocument. Hieronder worden deze vormen uitgelegd.

mod_rewrite

Met mod_rewrite ben je in staat om URL’s te herschrijven. Zo kan een moeilijke URL een stuk korter herschreven worden. Veel CMS-en maken gebruik van mod_rewrite. Hieronder een voorbeeld:

RewriteEngine on
RewriteCond $1 !^(index.php|css|js|images)
RewriteRule ^(.*)$ index.php/$1 [L}

In dit voorbeeld word alles wat achter de URL staat, de zogenaamde query string, doorgestuurd naar de index.php. Uitzonderingen hier zijn natuurlijk de index.php zelf en de mappen css, js, en images. Deze zullen niet herschreven worden.

errordocument

Met error_document ben je in staat om zelf gegenereerde fouten te weergeven. Dit kan van toepassing zijn bij het niet bestaan van een pagina. De meest voorkomende foutcode is 404, deze staat voor „pagina niet gevonden”. Hieronder een voorbeeld van een error_document regel.

ErrorDocument 404 /errors/nietgevonden.html
In deze regel word een niet bestaande pagina herleid naar nietgevonden.html. De URL zal hetzelfde blijven, echter krijgt de bezoeker de inhoud van nietgevonden.html te zien.

Terug naar kennisbank