Milieubewust

De boom in ons logo symboliseert het groene karakter, de lucht, de aarde en het water. Maar wat doet Oxilion om haar bijdrage te leveren aan het terugdringen van de CO2-uitstoot?

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van duurzame energiebronnen om ons aandeel in de uitstoot van CO2 terug te dringen. Dat aandeel hangt samen met het energieverbruik van de infrastructuur van datacentra en ons serverpark. Daarnaast helpen wij klanten efficiënter gebruik te maken van stroom voor de voeding en koeling van apparatuur. Zo virtualiseren wij zoveel mogelijk, waardoor er minder energie wordt verbruikt. Dat is een extra voordeel voor de klant, want die neemt alleen de resources af die hij nodig heeft! Zelfs binnen de virtualisatie zijn we milieubewust: hardware die niet nodig is op een bepaald moment, schakelen we uit tot op het moment dat er vraag naar is.

Daarnaast kiezen wij voor energiezuinige processoren om het verbruik en dus de CO2-uitstoot te verminderen. Personeel met een leaseauto wordt geadviseerd alleen te kiezen voor auto's met een A- of B-klasse energielabel, waarbij wij het rijden van een hybride auto extra stimuleren. Ook proberen wij het papier te besparen, bijvoorbeeld door standaard de facturen per mail te sturen.