Parantion

Parantion heeft gekozen voor managed private cloud van Oxilion. Het bedrijf uit Deventer werkt met professionele organisaties samen om de belangrijkste bron van succes te ontwikkelen: mensen. Of het nu gaat om medewerkers, klanten of studenten. De online tools die Parantion ontwikkelt, worden toegepast voor vele toonaangevende bedrijven en organisaties zoals overheden, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en adviesbureaus.

Parantion maakt complexe processen van organisaties zichtbaar en doet dit op twee deelgebieden: online onderzoek (weten) en competentiemanagement (groeien). Voor beide gebieden heeft Parantion een instrument ontwikkeld: Easion Survey voor online onderzoek en Scorion Talent voor competentiemanagement.

De uitdaging: serverpark niet in eigen beheer, wel in control

“Met het aflopen van de huidige overeenkomst en het vertrek van onze inhouse systeembeheerder, ontstond een natuurlijk moment om na te denken over hoe Parantion de komende jaren haar serverpark wilde gaan inrichten,” vertelt Bas Aalpoel, directeur. “Het systeembeheer was sterk afhankelijk van één persoon, wat tijdens bijvoorbeeld vakanties een kwetsbaarheid kan zijn. Tevens is de benodigde kennis van systeembeheer, zoals beveiliging, firewalls, performance en databaseclustering dermate specifiek dat het lastig door één persoon is te behappen.”

“Dat wil niet zeggen dat we alles wilden uitbesteden,” vervolgt Aalpoel. “We wilden juist meer controle over onze applicaties: beter, sneller, veiliger. Daarom hebben we onze interne focus gelegd op doorontwikkeling van de techniek achter de software.  We wilden niet meer verantwoordelijk zijn voor de hostingomgeving, wat natuurlijk een essentieel onderdeel in de hele keten is. Daarom zochten we naar een partner die ons op het scherpst van de snede kon ondersteunen in die stap voorwaarts.”

De oplossing: managed private cloud

Parantion heeft besloten het beheer van de hostingomgeving volledig bij Oxilion neer te leggen. Er is daarbij gekozen voor de Enterprise Managed Private Cloudoplossing. Dat betekent dat de hardware in het datacenter voor Parantion fysiek gescheiden staat van andere omgevingen. Vervolgens virtualiseert Oxilion deze omgeving en beheert ze het volledig op het gebied van middleware (OS-niveau), performance, updates en storage. De omgeving is zo ingericht dat er gebruik gemaakt kan worden van een OTAP-straat: Ontwikkelen, Testen, Acceptatie, Productie. Op deze wijze wordt een zeer stabiele omgeving neergezet, waarbij de softwareontwikkelaars beter worden ondersteund in hun ontwikkelproces. Parantion is dus volledig ontzorgd en klaar voor de toekomst.

Dit doet Oxilion voor Parantion

 • Beheer middleware (OS)
 • Performance monitoring: maandelijkse rapportages
 • Database updates
 • NFS storage via NetApp
 • Inrichten van Git voor versiebeheer van de applicaties
 • Beheer domeinen en DNS
 • Beheer en installatie SSL-certificaten: proactief patchen van lekken (zoals Poodle)

Security first: veiligheid en zekerheid

Het nieuwe serverpark is ingericht naar de beveiligingsstandaarden die aan Parantion gesteld worden door ziekenhuizen, defensie, politieorganisaties, zorgverzekeraars en andere overheden die de hoogste beveiligingseisen stellen. Een gedeelte van de verantwoordelijkheid ligt bij de ontwikkelaars van Parantion. Zo worden de systemen jaarlijks onderworpen aan een zogenaamde ‘penetratietest’ (VAPT) door professionele friendly hackers en veilig bevonden. Het andere gedeelte van deze verantwoordelijkheid ligt in de hostingoplossing.

Een paar punten die aan de vereiste veiligheid en zekerheid bijdragen:

Data opgeslagen in Nederland

Een actueel onderwerp is het Safe Harborverdrag. Naar maatstaven van Nederland en de rest van Europa worden er hogere eisen gesteld aan de bescherming  van persoonsgegevens dan landen buiten de EU, zoals de Verenigde Staten. Doordat de Safe Harborovereenkomst, die ervoor zorgde dat gegevens tussen de EU en de VS konden worden uitgewisseld, ongeldig is verklaard, is het noodzakelijk om uit te zoeken bij wie en op welke locatie data worden opgeslagen. Goed om te weten dat de datacenters van Oxilion in Nederland zijn gevestigd, en dus dat gegevens op Nederlandse bodem opgeslagen worden en niet toegankelijk zijn voor buitenlandse overheden.

High available storage

Groot groeiende applicaties vereisen een geavanceerde oplossing als het om zekerheid van databeschikbaarheid gaat. Zo’n oplossing bestaat vaak uit meerdere webservers, die allemaal dezelfde data (files, afbeeldingen) moeten kunnen serveren. Om hiervoor te zorgen, kan er een constructie ingericht worden waarbij de webservers onderling data synchroniseren. Dit geeft echter onnodige complexiteit en als een server onverwacht uitvalt, is beschikbaarheid niet meer gegarandeerd. Daarnaast worden gegevens dubbel opgeslagen wat extra kosten met zich meebrengt.

Oxilion adviseert bij loadbalanced omgevingen gebruik te maken van een Network File System (NFS), waarbij de webservers vanuit een centraal punt data serveren. Onze NetApp-apparatuur is hierin gespecialiseerd. Om beschikbaarheid te garanderen, beschikt deze oplossing over meerdere controllers en maakt het gebruik van redundantie binnen het opslagsysteem. Zodoende is er geen single point of failure (SPOF) en blijft de omgeving werken als er onverhoopt een fileserver uitvalt.

Overige maatregelen voor maximale security

 • Uptimegarantie 99,9%;
 • Managed Enterprise Firewall via FortiGate;
 • Hoogst denkbare beveiligingsniveau als het gaat om dataloss en intrusions;
 • N+1 inrichting: complete server of node kan uitvallen, dan nog blijft de omgeving draaien;
 • ISO27001 gecertificeerde infrastructuur.

Waarom private cloud van Oxilion?

Aalpoel: “Voor Parantion is het belangrijk om een hostingpartner te hebben met het volgende “CV”. Betrouwbaar, zowel in de draaiende infrastructuur als op persoonlijk vlak een betrouwbare club. In de samenwerking moeten zaken als professionaliteit, kwaliteit, samenwerking, gedegen, innovatief en vertrouwen belangrijk zijn. We zoeken in de partner een proactieve “kennisboost”. Parantion richt zich technisch op de softwareapplicaties en wil een partner die ons op et gebied van infrastructuur ontzorgt en adviseert. Omdat Parantion sterk groeiende is, qua volumes en qua toepassingen, en de wettelijke eisen steeds hoger worden, geeft dat één-op-één dat onze hostingpartner hier ook aan moet voldoen.”

“We “draaien” nu ruim een jaar bij Oxilion en we kijken terug op een vlot migratietraject, een prima operationele werking en hebben prettige en constructieve contacten op alle niveaus. Dit in combinatie met de vooruitkijkende blik van Oxilion, geeft ons het vertrouwen dat we klaar staan voor de verdere doorontwikkeling van onze diensten en applicaties.”

Referenties overzicht