Een vereiste voor Alzheimer Nederland is persoonlijk contact.

“We waren specifiek op zoek naar een partij die ons op langere termijn onze zorgen uit handen kon nemen.
Wij kiezen er bewust voor om hosting niet intern te beleggen, maar dit over te laten aan de specialisten, omdat dit specifieke kennis nodig heeft.” Inge Ribbert (Manager Operations) van Alzheimer-Nederland legt graag uit waarom zij voor Oxilion gekozen hebben.