Kennisbank Mijn Oxilion

Certificeringen

Oxilion beschikt over meerdere certificeringen. Per certificaat wordt kort toegelicht wat dit toevoegt aan onze dienstverlening.

ISO 27001

ISO 27001 is een wereldwijde erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Hierin staat beschreven hoe op procesmatige manier omgegaan dient te worden met informatiebeveiliging. Het doel hiervan is om de beschikbaarheid, vertrouwelijkheid en integriteit van informatie. Met deze certificering laten wij zien dat wij voldoen aan de gestelde eisen binnen deze norm.

ISO 14001

ISO 14001 beschrijft eisen voor een milieumanagementsysteem om de milieuprestaties van een organisatie te verbeteren. Deze internationale norm wordt gebruikt door organisaties om op een systematische wijze milieuverantwoordelijkheden te managen. Het grote doel hiervan is verduurzamen.

ISO 9001

ISO 9001 biedt ondersteuning bij het ontwikkelen, invoeren en verbeteren van de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem. Binnen deze norm worden eisen geformuleerd om processen te borgen en te verbeteren. Het uiteindelijke doel hiervan is om de klanttevredenheid te verhogen.