Kennisbank Mijn Oxilion

Responsible Disclosure

Binnen Oxilion vinden wij de veiligheid van onze systemen, ons netwerk en onze producten erg belangrijk. Ondanks dat wij heel veel zorg besteden aan security, kan het voorkomen dat een zwakke plek wordt ontdekt. Indien dit het geval is, dan horen wij dit graag zo snel mogelijk, zodat we snel maatregelen kunnen treffen. Ons responsible disclosure-beleid is geen uitnodiging om ons bedrijfsnetwerk uitgebreid actief te scannen op kwetsbaarheden.

De volgende systemen vallen onder het responsible disclosure beleid van Oxilion:

 • www.oxilion.nl 
 • mijn.oxilion.nl 

Wij willen graag samen met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.   

Wij vragen je: 

 • Je bevindingen te e-mailen naar sec@fundaments.nl of te bellen naar 0884227227. 
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen, 
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen, 
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn. 

Wat wij beloven: 

 • Wij reageren binnen 3 werkdagen op de melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing, 
 • Als je conform bovenstaande voorwaarden te werk gaat, zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding, 
 • Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk. 
 • Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker.
 • Als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding. 

Wij streven ernaar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.