Kennisbank Mijn Oxilion

Privacy Verklaring

Via de diensten en website van Oxilion worden persoonsgegevens verwerkt. Voor Oxilion is een zorgvuldige omgang met de privacy en persoonsgegevens van haar klanten van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de huidige privacywetgeving stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegeven wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dit doen.

Persoonsgegevens
Door gebruik te maken van onze website, laat je gegevens achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan Oxilion worden verstrekt om te verwerken. Oxilion vraagt hierbij om jouw naam, adres, IP-adres, telefoonnummer en IBAN. Deze informatie is alleen beschikbaar voor medewerkers van Oxilion. De gegevens worden slechts in het kader van bovengenoemde doeleinden gebruikt en worden verwijderd wanneer ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Daarnaast worden jouw gegevens verwijderd indien je in twee jaar tijd geen gebruik hebt gemaakt van onze diensten.

Doel van de verwerkingen
De persoonsgegevens die aan Oxilion worden verstrekt, mogen door ons worden verwerkt op basis van het uitvoeren van de overeenkomst. Daarnaast gebruikt Oxilion de aan haar verstrekte persoonsgegevens voor haar dienstverlening, om je als klant van haar (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden en voor het analyseren en optimaliseren van de website en diensten. Voor zover dit noodzakelijk is, wordt hiervoor om jouw toestemming gevraagd. Oxilion tracht rekening te houden met voorkeuren. Indien je geen behoefte hebt aan informatie over nieuwe producten en diensten kun je dat op ieder moment aangeven door je af te melden in de portal.

Indien je een product of dienst via Oxilion bestelt, kan het nodig zijn dat deze gegevens worden doorgegeven aan een relatie van Oxilion, bijvoorbeeld de aanvraag van een domeinnaam bij SIDN. In zulke gevallen zijn deze relaties niet gerechtigd om deze gegevens voor enig ander doel te gebruiken.

Cookies
Oxilion gebruikt cookies om het gebruik van onze website te analyseren, zodat we functionaliteiten daarop kunnen aanpassen. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina’s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Je kan het gebruik van deze cookies weigeren. Het weigeren van de cookies kan echter de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website beperken.

Wij maken gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben met Google afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Toch hebben wij geen volledige controle op wat Google met de cookies doet. Voor meer informatie over Google en hoe zij met cookies omgaan, zie hiervoor de privacyverklaring van Google.

Logfiles
De servers van Oxilion houden logfiles bij. Oxilion gebruikt deze gegevens voor het traceren en oplossen van problemen met betrekking tot de verbinding, het plannen van de netwerkcapaciteit, het configureren van het platform en het voorkomen en signaleren van misbruik.

Vrijgeven informatie of gegevens
Bij het beschermen van je gegevens zullen wij de uiterste zorg betrachten. Oxilion zal jouw gegevens nooit aan derden verkopen of ter inzage aanbieden. Toch kunnen we geacht worden op last van justitiële vordering conform wettelijke verplichtingen de gegevens te verstrekken. Oxilion kan bepaalde gegevens vrijgeven indien:

  • als zij daartoe wettelijk wordt verplicht,
    of;
  • in geval van dringende en gewichtige redenen, voor zover de persoonlijke levenssfeer van de relatie daarmee niet onevenredig wordt geschaad;
  • als een dusdanige betalingsachterstand is opgelopen en Oxilion op basis van administratieve procedures genoodzaakt is de inning over te laten aan een incassobureau.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij jou graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Wijzigen, inzien en verwijderen van persoonsgegevens
Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de gegevens die door jou zijn opgegeven. Je kunt je gegevens wijzigen via de portal. Indien je vragen hebt over onze privacyverklaring of je gegevens wilt wijzigen, verwijderen of opvragen, kun je bellen met 088-7877678 of contact opnemen middels onderstaande gegevens:

Oxilion B.V.
M.H. Tromplaan 52 A
Enschede
info@oxilion.nl