Beleid Oxilion rondom coronavirus

Algemeen

Beleid Oxilion rondom coronavirus


16 maart 2020

Sinds de uitbraak van het coronavirus (COVID-19) in Nederland, houdt Oxilion de potentiële risico’s nauwlettend in de gaten en evalueren we continu de bedrijfsimpact door de verspreiding van het virus.
Op dit moment zijn er geen directe gevolgen voor onze clouddiensten of levering van capaciteit en heeft Oxilion geen directe meldingen van autoriteiten met betrekking tot het coronavirus ontvangen.

Naar aanleiding van het laatste advies van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en omdat we ervoor willen zorgen dat onze dienstverlening in de toekomst geen of beperkte gevolgen van het coronavirus zal ondervinden, heeft Oxilion besloten de volgende maatregelen te nemen:

  • Alle medewerkers van Fundaments en Oxilion zijn verplicht thuis te werken. Hierdoor kan het voorkomen dat we een enkele keer telefonisch moeilijker bereikbaar zijn dan u van ons gewend bent.
  • Alle niet bedrijfskritische persoonlijke afspraken worden vervangen door telefoon- en/of internetafspraken
  • Toegang tot het kantoorpand van Fundaments en Oxilion is niet mogelijk
  • Aanvragen voor toegang tot datacenters door klanten worden zo laag mogelijk te houden
  • Continue monitoring van het advies van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
  • Wekelijkse risicobeoordelingsbijeenkomsten om de nieuwste ontwikkelingen te volgen en te beoordelen
  • Beoordeling en herziening van relevante bedrijfsprocedures
  • Updaten van bedrijfscontinuïteitsplannen
  • Toenemend gebruik van communicatietechnologie om het reizen van personeel naar datacenter(s) te verminderen
  • Regelmatig geactualiseerd advies geven aan het personeel over het beheren van infectierisico’s en het herkennen van symptomen.

We blijven de situatie op de voet volgen, de risico’s inschatten en de nodige actie ondernemen om de continuïteit van onze diensten te waarborgen.

Als je nog vragen hebt met betrekking tot het bovenstaande, kun je contact met ons opnemen.

E-mail adres: info@oxilion.nl 
Telefoon: +31 (0)88 7 877 678.

Met vriendelijke groet,

Team Oxilion