Wat zijn de voordelen van ISO-certificering?

Kennis
Oplossingen

Veel bedrijven geven voorkeur aan leveranciers met een ISO-certificering. Maar waarom eigenlijk?
We vertellen je graag wat ISO-certificeringen precies zijn en welke voordelen ze opleveren.

ISO-certificering, wat is het?
Om wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid te scheppen, zijn normen vastgesteld die bepalen of jouw bedrijf aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet.
Wanneer je graag een ISO-certificering wilt behalen, moet jouw bedrijf bewijzen dat jullie systemen, werkmethodieken, materialen, producten en begrippen aan alle gestelde eisen voldoen.

Pen op audit papierEr zijn verschillende bedrijven die je hierbij kunnen helpen.
Zij kijken met je mee hoe de huidige situatie is en wat er eventueel verbeterd moet worden om een certificering te behalen.
Vervolgens toetsen ze dit en ze geven uiteindelijk ook het certificaat aan je bedrijf uit.

ISO of NEN?
Wat is het verschil? ISO is de wereldwijde benaming voor de vastgelegde kwaliteitsnormen. Deze zijn dus in elk land hetzelfde.
Ieder land heeft op deze kwaliteitsnormen nog eigen aanvullingen, met daarin verschillende eisen en richtlijnen. In Nederland heten deze aanvullende kwaliteitsnormen NEN.

Verschillende soorten certificering
In totaal zijn er tienduizenden verschillende ISO-certificeringen. Verreweg de bekendste zijn de 9001 en de 27001 binnen onze branche. Hieronder vind je een opsomming van de negen meest voorkomende in Nederland:

  • ISO 9001:   Algemeenkwaliteitsmanagementsysteem
  • ISO 14001: Kwaliteitsmanagementsysteem voor milieubeheer
  • ISO 20400: Kwaliteitsmanagementsysteem voor maatschappelijk verantwoord inkopen
  • ISO 22000: Kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselveiligheid
  • ISO 27001: Kwaliteitsmanagementsysteem voorinformatiebeveiliging
  • ISO 29001: Kwaliteitsmanagementsysteem voor de olie-, gas-, en petrochemische industrie
  • ISO 16949: Kwaliteitsmanagementsysteem voor automotive sector
  • ISO 13485: Kwaliteitsmanagementsysteem voor medische hulpmiddelen
  • ISO 20252: Kwaliteitsmanagementsysteem voor marktonderzoek

Misschien heb je deze certificeringen weleens gezien met meer getallen. Bijvoorbeeld ISO 9001:2015. Het getal achter de dubbele punt geeft weer in welk jaar de norm voor het laatst aangepast en herzien is. De ISO wordt steeds doorontwikkeld en geactualiseerd.

Zes voordelen van certificering
Waarom zou je eigenlijk ISO-gecertifieerd willen zijn? Wij zetten de voordelen voor je op een rij:

1. Processen optimaliseren. Het is een hulpmiddel voor het management om de huidige processen binnen je bedrijf te herkennen en te optimaliseren. Er bestaat een kans dat er nieuwe processen toegevoegd dienen te worden.
2. Structuren en processen zijn duidelijker. Rollen, taken en verantwoordelijkheden van medewerkers worden vastgelegd, waardoor er meer duidelijkheid ontstaat.
3. Kostenbesparing, doordat er efficiënter gewerkt wordt.
4. Tijdige signalering en identificatie van problemen. Hierdoor kan snel actie ondernomen worden en kunnen fouten in de toekomst vermeden worden.
5. Optimalisatie van klanttevredenheid. De processen rondom klanttevredenheid zijn vastgelegd, waardoor medewerkers beter weten wat hierin van hen verwacht wordt.
6. Voorsprong op de concurrentie, door een positief bedrijfsimago. Zowel nationaal als internationaal.

Samengevat zorgt een ISO-certificering voor meer duidelijkheid en structuur binnen je bedrijf.

Oxilion ISO 27001 gecertificeerd
Vanwege ons grote klantenbestand, is het belangrijk dat we op de juiste manier omgaan met Gegevensbescherming. Daarom zijn we ISO 27001 gecertificeerd. Dit betekent dat we voldoen aan de kwaliteitsnormen die gesteld zijn aan Informatiebeveiliging.

ISO 27001 BSI

Ben je benieuwd hoe we hier precies mee omgaan? Onze Security Officer Colin Keizers kan je er alles over vertellen.